วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ระบายสียังมีที่ไม่ได้ระบายอีกสามสี่แผ่นแหน่ะ