วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ครั้งที่สอง ทับ หนึ่ง


งาน งาน งาน งาน

ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ


วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

๘แผ่น


ทำงานขยันขันแข็ง

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552