วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551

my project...บาปบริสุทธิ์

Begin 20 second

screen shot
Photography , Photoshop by Dahisa